112

Media Update Veiligheidsregio Kennemerland

Foto: Charles Duijff

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werkt voor negen gemeenten (ruim 500.000 inwoners): Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Deze belangrijke organisatie bestaat uit de GGD (waaronder de Ambulancezorg), de brandweer, Crisisbeheersing Kennemerland, Landelijke Meldkamer Samenwerking Noord-Holland, Zorg- en Veiligheidshuis, Veilig Thuis en ondersteunende afdelingen.

Bron website: Met Tata Steel, het Noordzeekanaal en Schiphol is de Veiligheidsregio Kennemerland één van de meest risicovolle veiligheidsregio’s in Nederland. Bij de VRK werken circa 1400 medewerkers (inclusief vrijwilligers).

Regelmatig presenteert Veiligheidsregio Kennemerland een update met betrekking tot actuele omstandigheden, cijfers omtrent incidenten en informatie over activiteiten in het actuele seizoen. Zie onderaan poster open dag brandweer Beverwijk.

Storm Poly in cijfers

Code rood afgelopen woensdag betekende voor de hulpdiensten, maar ook voor de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio alle hands aan dek. Al vroeg in de ochtend, nog voor de NL Alerts werden verzonden, ontving de meldkamer zoveel telefoontjes dat er waarschuwende berichten namens de VRK en brandweer verzonden werden om alleen 112 te bellen in levensbedreigende situaties. Het is niet bij iedereen bekend wanneer je 112 belt, het niet spoednummer voor de brandweer, de 112 app gebruikt of bij de gemeente aan de bel moet trekken. Speciaal hiervoor hebben alle brandweerregio’s samen een infographic ontwikkelt die in dit soort situaties overal opduikt. Op Storm- en wateroverlast – Brandweer vind je standaard meer informatie.
Op onze liveblog op de website van Veiligheidsregio Kennemerland hebben we hier ook over bericht Extreme weersomstandigheden in Noord-Holland (vrk.nl)
Hier vind je ook informatie over wat de incidenten zijn geweest met de meeste impact in onze regio. Zo kun je onder andere lezen dat er 24 appartementen zijn ontruimd in Heemskerk, er een gasleiding werd geraakt door een omvallende boom in Zandvoort en er helaas een dodelijk ongeval is te betreuren in Haarlem.
Via ons meldkamersysteem van de brandweer kunnen we inmiddels zien dat er over de 500 incidenten zijn aangemaakt in de regio tussen 8 uur ’s ochtends en 16:00 uur ’s middags afgelopen woensdag. Ter vergelijking hebben we in de gehele maand mei ongeveer evenveel incidenten gehad. We kunnen momenteel nog niet terugzien of er bij alle incidenten daadwerkelijk veel inzet nodig is geweest van de brandweer.
De meeste incidenten werden genoteerd afkomstig uit Haarlem (121) gevolgd door Heemskerk (86). In Zandvoort werden er 32 meldingen gedaan.

GGD Kennemerland

Mentaal welzijn bij LHBTQ+ jongvolwassenen staat nog zwaarder onder druk
De gezondheidsmonitor 2022 onder jongvolwassenen (16-25 jaar) liet zorgwekkende resultaten zien betreffend het mentaal welzijn. Een extra kwetsbare groep voor verminderde mentaal welzijn is jongvolwassenen identificerend als LHBTQ+, als gevolg van discriminatie, stigmatisatie en verminderde acceptatie. Daarom heeft de GGD Kennemerland een verdiepend onderzoek uitgevoerd over de mentale welzijn bij jongvolwassenen identificerend als LHBTQ+.
Van alle deelnemers aan de jongvolwassenen gezondheidsmonitor 2022 uit GGD-regio Kennemerland geeft 20% aan zich te identificeren als lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer of anders (LHBTQ+). Hiervan heeft 70% last van psychische klachten, gebaseerd op een gevalideerde vragenlijst. Dit is 24% meer ten opzichte van jongvolwassenen uit Kennemerland die zicht niet als LHBTQ+ identificeren. Daarnaast is de kans dat de LHBTQ+ groep ernstige psychische klachten heeft ongeveer 2 keer zo groot ten opzichte van jongvolwassenen die zichzelf niet als LHBTQ+ zien. De mentale gezondheid van de LHBTQ+ jongvolwassenen staat dus nog meer onder druk. Lees hier het hele bericht.

Coronaprik in het najaar voor risicogroepen en zorgmedewerkers

De minister van VWS heeft na advies van de Gezondheidsraad besloten dat iedereen die een hoger risico loopt om ernstig ziek te worden door het coronavirus, in het najaar een coronaprik kan krijgen. Ook zorgmedewerkers met direct patiëntencontact komen dan voor de coronaprik in aanmerking. Op welke datum deze vaccinatieronde start is nu nog niet bekend.
Anders dan in het begin van de pandemie, is er nu onder de bevolking een brede bescherming opgebouwd. Dit komt doordat veel mensen een besmetting hebben doorgemaakt, een coronaprik hebben gehaald, of beide. Voor de meeste mensen jonger dan 60 jaar is een coronaprik daarom niet nodig, ook omdat de kans dat zij ernstig ziek worden relatief klein is.

Wie mogen dit najaar de coronaprik halen?

Omdat het coronavirus toch kan blijven circuleren en de bescherming na verloop van tijd afneemt, blijft het belangrijk om mensen uit risicogroepen te beschermen tegen ernstig ziek worden, ziekenhuisopname of overlijden door corona. Daarom wordt hen wel geadviseerd om dit najaar de coronaprik te halen. Dit zijn:
• Mensen van 60 jaar en ouder;
• Mensen in de leeftijd van 18 tot en met 59 jaar die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik;
• Volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen.

Ook zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten, krijgen in het najaar de coronaprik aangeboden.
Zwangeren kunnen het hele jaar door terecht voor een coronaprik
Naast een jaarlijkse coronaprik voor bovengenoemde groepen adviseert de Gezondheidsraad zwangere vrouwen om rond de 22ste week van hun zwangerschap een coronaprik te halen. Hierdoor wordt de moeder beschermd tegen ernstige ziekte door corona en wordt het risico op vroeggeboorte verkleind. Voor zwangeren is de coronaprik het hele jaar door beschikbaar bij de GGD.
Wanneer start de najaarsronde?
GGD’en en GGD GHOR Nederland bereiden zich voor om de vaccinatieronde dit najaar uit te voeren. Het streven is om in oktober te starten met de eerste prikken. De exacte startdatum zal hier bekend worden gemaakt.

Brandweer Kennemerland

Aandacht voor natuurbranden!
De komende tijd hebben natuurbranden de volle aandacht binnen de Veiligheidsregio Kennemerland. We hebben namelijk nog steeds te maken met een extreem droge periode in heel West-Europa en zeker in de regio Kennemerland. De grond, planten en bomen zijn kurkdroog. Deze uitdroging zorgt voor een verhoogde kans op natuurbranden. Hoe droger de periode, hoe groter het risico op brand. De recente hoosbuien kunnen hier helaas geen structurele verandering in kunnen brengen. De neerslag van deze week zorgt voor een beperkte verlichting maar niet voor een structurele verbetering van de droge situatie. Een onoplettendheid kan al gauw zorgen voor een natuurbrand; een brand die zich, zeker in een droge periode, snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen. En dat kan gevaarlijk zijn voor mens en dier. https://www.brandweer.nl/nieuws/recente-stortbuien-verdrijven-gevaar-op-natuurbrand-niet/

Campagne Veilig huis Vinkie

Brandveilig Leven (BVL) gaat de komende tijd in de regio Kennemerland aandacht vragen voor veiligheid in huis door de inzet van de landelijk ontwikkelde campagne ‘Veilig huis Vinkie’. Deze campagne is ontwikkeld door Brandweer Nederland, in samenwerking met Holland Solar, Techniek Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Centraal in de campagne staat een charmant-brutaal vinkie, die mensen herinnert aan de veiligheid van hun huis.

Zonnepanelen

Vinkie gaat de komende tijd in Nederland aandacht vragen voor het veilig installeren, gebruiken en onderhouden van zonnepanelen. Op de website www.veilighuisvinkie.nl staan tips en afvinklijsten voor het vinden van een gecertificeerde installateur en voor onderhoud van je zonnepanelen. “Je hoeft niet alles zelf te weten, maar je kunt met deze tips wel slimme vragen stellen aan je installateur. Komt je installateur voor het leggen van de zonnepanelen of voor onderhoud? Pak dan de vinklijst erbij en ga in gesprek met je installateur.” Aldus Merel Wubbe, Medewerker Brandveiligheid bij de VRK.
De vinklijst voor zonnepanelen is een eerste onderwerp in een hele reeks waar Vinkie aandacht voor gaat vragen. De Veiligheidsregio Kennemerland gaat de komende tijd nog veel horen van deze vogel!

PARK21 Agenda

Op zaterdag 22 juli organiseert de brandweer een open dag op de kazerne in Beverwijk-West, Wijk aan Duinerweg 4. Naast diverse demonstraties zijn er ook veel leuke activiteiten voor de kids.

KLIK HIER voor info organisatie veiligheidsregio Kennemerland

 

Cookieinstellingen