Beverwijk gaat verkeersveiligheid versneld aanpakken

Foto: Hans Blomvliet

BEVERWIJK – Gemeente Beverwijk heeft een actieplan opgesteld voor onveilige verkeerssituaties. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 7 mei besloten om de verkeersveiligheid op dertien gevaarlijke plekken zo snel mogelijk aan te pakken.

“Decennia lang daalde jaarlijks het aantal verkeersslachtoffers, maar we zien helaas een breuk in deze trend”, zegt wethouder Niek Wijmenga (Verkeer). “Het aantal verkeersongevallen neemt toe, waarbij ook het aantal verkeersdoden licht stijgt. Achter deze cijfers gaat veel leed schuil. Een verkeersveiligheidsaanpak op regionaal en lokaal niveau is nodig.”

Maximale verkeersveiligheid
De gemeente levert met de Top-13 Verkeersveiligheid een bijdrage aan het onderwerp ‘Beverwijk bereikbaar’ uit het huidige coalitieprogramma, met specifieke aandacht voor blackspots. Ook het Verkeerscirculatieplan vraagt om prioriteit voor verbetering van de lokale verkeersveiligheid. Bij een analyse zijn in totaal 52 knelpunten gesignaleerd. Dit aantal is teruggebracht tot een lijst van dertien meest onveilige verkeerssituaties.

Bij de aanpak van deze gevaarlijke plekken maakt de gemeente onderscheid tussen oplossingen op de korte en lange termijn. De focus ligt op de korte termijn, met maatregelen die een minimale ruimtelijke impact hebben maar wel zorgen voor maximale verbetering van de verkeersveiligheid.

Deze locaties hebben prioriteit
De Top-13 Verkeersveiligheid bestaat uit de volgende locaties: Peperstraat, Hendrik Mandeweg, Populierenlaan, Graaf Florislaan, Vondellaan, Koningsstraat, Zeestraat (binnen de bebouwde kom), Baanstraat, Peperstraat/Breestraat/Jacob van Deventerstraat, rotonde De Watermolen, kruispunt Vondellaan/Velserweg/Halve Maan, het wegvak Zeestraat in Wijk aan Zee en de oversteek Plesmanweg bij de Gladiolenlaan.

Inloopavonden over grote knelpunten
Door de aanpassingen kleinschalig te houden is het mogelijk ze snel door te voeren. Dit betekent dat de verkeersveiligheid op korte termijn kan worden verbeterd. De gemeente gaat belanghebbenden informeren en hen de mogelijkheid bieden om vragen te stellen op meerdere lokale inloopavonden. Bezwaren van belanghebbenden worden meegenomen in de verkeersbesluiten over deze dertien knelpunten.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen