Overlijden Erelid Toon Martens

Geschrokken reageerden we op het bericht dat de heer Toon Martens was overleden. Toon droeg het biljarten en “Onder Ons” een warm hart toe dat bleek onder andere uit zijn inzet om de club te helpen met het vinden van een geschikte lokatie, hij kocht het toenmalige clubgebouw van BRC…

Geschrokken reageerden we op het bericht dat de heer Toon Martens was overleden. Toon droeg het biljarten en “Onder Ons” een warm hart toe dat bleek onder andere uit zijn inzet om de club te helpen met het vinden van een geschikte lokatie, hij kocht het toenmalige clubgebouw van BRC Kennemerland als onderkomen voor onze biljartclub, maar jij deed veel meer: zo schonk hij “Onder Ons” een PC en printer om de administratie sneller en makkelijker te kunnen verrichten. Het is dan ook zeer te recht dat de heer Toon Martens tot erelid van “Onder Ons” is benoemd.
Ik weet niet of Toon een verdienstelijk biljarter was, wat ik wel weet is dat het de verdienste van Toon is geweest dat “Onder Ons” bestaansrecht kreeg!
Wij verliezen in hem een markant man en mens, names “Onder Ons” wens ik zijn familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.
 
Wil Vendel
Voorzitter BV Onderons