Vergunning in verband met noodzakelijk onderhoud aan het viaduct tussen de Parallelweg en de Wijckermolen

Op 15 juli 2013 is aan de firma Cas Pronk BV vergunning verleend om in verband met noodzakelijk onderhoud aan het viaduct tussen de Parallelweg en Wijckermolen gebruik te mogen maken van gemeentegrond. Het onderhoud van het viaduct vindt plaats in twee fases. In de eerste fase wordt het viaduct gereed gemaakt…Op 15 juli 2013 is aan de firma Cas Pronk BV vergunning verleend om in verband met noodzakelijk onderhoud aan het viaduct tussen de Parallelweg en Wijckermolen gebruik te mogen maken van gemeentegrond. Het onderhoud van het viaduct vindt plaats in twee fases. In de eerste fase wordt het viaduct gereed gemaakt om het te kunnen schilderen. In de tweede fase wordt het viaduct geschilderd. De eerste fase is van 25 juli 2013 om 6:00 uur tot en met 26 juli 2013 om 20:00 uur. De tweede fase is van 29 juli 2013 om 6:00 uur tot en met 2 augustus 2013 om 20:00 uur. Om de onderhoudswerkzaamheden snel en veilig te kunnen uitvoeren wordt het weggedeelte tussen de Parallelweg en Wijckermolen afgesloten voor auto-verkeer in de twee  periodes waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Vanaf ruime afstand voor het viaduct worden omleidingsroutes aangegeven, hiervoor worden verkeersborden en een pijlwagen gebruikt. Er is geprobeerd om de overlast die gepaard gaat met het onderhoud van het viaduct zo klein mogelijk te houden. Daarbij is overwogen dat door het afsluiten van het weggedeelte de werkzaamheden snel kunnen worden afgerond. Daarbij is mede overwogen de werkzaamheden in de vakantieperiode uit te voeren, omdat de verkeersdruk in de vakantieperiode lager is dan gedurende de rest van het jaar, waardoor de verkeersoverlast zo beperkt mogelijk is.