Meeste speelruimte in Beverwijk

BEVERWIJK – Beverwijk blijkt van alle vijf IJmondgemeenten de meeste openbare speelruimte te hebben aangelegd voor kinderen.BEVERWIJK – Beverwijk blijkt van alle vijf IJmondgemeenten de meeste openbare speelruimte te hebben aangelegd voor kinderen.