Julianaweg 85 Ontvangen omgevingsvergunning

nr.: 20130250, gedeeltelijk uitbreiden woonhuis; ontvangen 23-7-2013nr.: 20130250, gedeeltelijk uitbreiden woonhuis; ontvangen 23-7-2013