Stumphiusstraat 26 Verdaging beslistermijn

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag gebruik hebben gemaakt van de bevoegdheid, vermeld in artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, om de beslistermijn van de reguliere procedure te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

…Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag gebruik hebben gemaakt van de bevoegdheid, vermeld in artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, om de beslistermijn van de reguliere procedure te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Stumphiusstraat 26, Het bouwen van een uitbouw.

Door gebruik te maken van deze bevoegdheid is de uiterste beslisdatum opgeschort.