Brief aan de leden. Belangrijk!

Beste biljarters,
 
Het zal jullie niet zijn ontgaan dat er binnen de biljartbond e.e.a. aan de hand is. Door de penningmeester van Carambole (de heer Hans Eekels) is een analyse geschreven over het functioneren van het bestuur, haar visie en de terugloop van…

Beste biljarters,
 
Het zal jullie niet zijn ontgaan dat er binnen de biljartbond e.e.a. aan de hand is. Door de penningmeester van Carambole (de heer Hans Eekels) is een analyse geschreven over het functioneren van het bestuur, haar visie en de terugloop van het aantal leden. Vanzelfsprekend heeft Hans ook aanbevelingen gedaan, die door het bestuur van district Duinstreek wordt onderschreven, echter, andere districten zijn enigszins terughoudend en houden een slag om de arm, ondanks het feit dat Hans persoonlijk in den lande tekst en uitleg heeft gegeven en nog geeft.
 
Op de site van district Duinstreek kun je meer informatie vinden over de gang van zaken, ik raad jullie van harte aan om vooral de column van Hans te lezen.
 
Om de mening van de leden te peilen maar ook om die te kunnen verdedigen verzoekt de KNBB vereniging Carambole, district Duinstreek de leden om het enquêteformulier in te vullen. Dit formulier kunnen jullie vinden op onze site, maar er zijn ook formulieren aanwezig in ons clubgebouw. 
Ik vraag jullie dan ook vriendelijk en dringend om het enquêteformulier in te vullen.
 
Met vriendelijke groet,
Wil Vendel