Decentralisaties in de IJmond

De taken die gemeenten in 2015 krijgen op het terrein van de Jeugdzorg, Awbz en Participatiewet stonden centraal.De taken die gemeenten in 2015 krijgen op het terrein van de Jeugdzorg, Awbz en Participatiewet stonden centraal.