Velsertraverse / Parallelweg / Ringvaartweg / Noorderwijk, buiten behandeling aanvraag

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning, op grond van artikel  4:5 van de Algemene wet bestuursrecht,
buiten behandeling hebben gesteld omdat de aanvraag onvolledig is:
– Velsertraverse / Parallelweg / Ringvaartweg / Noorderwijk, het aanleggen van een 150 kV hoogspanningsverbindingBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning, op grond van artikel  4:5 van de Algemene wet bestuursrecht,
buiten behandeling hebben gesteld omdat de aanvraag onvolledig is:
– Velsertraverse / Parallelweg / Ringvaartweg / Noorderwijk, het aanleggen van een 150 kV hoogspanningsverbinding