Zeestraat 269, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning