Convenant getekend

Op woensdag 12 februari 2014 hebben vertegenwoordigers een convenant getekend over wijk- en gebiedsgerichte jeugdhulp.Op woensdag 12 februari 2014 hebben vertegenwoordigers een convenant getekend over wijk- en gebiedsgerichte jeugdhulp.