Wijk aan Duinerweg 12, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning