Wijziging tarieven en geldigheidsduur

Op 9 maart 2014 is een nieuwe Paspoortwet ingevoerd.Op 9 maart 2014 is een nieuwe Paspoortwet ingevoerd.