Gratis veiligheidsscan kleine bedrijven

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid voert de veiligheidsscans uit in samenwerking met de gemeente.Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid voert de veiligheidsscans uit in samenwerking met de gemeente.