Zeestraat 214, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning