Rijkswegen A9 en A22 (knooppunt Beverwijk), afgegeven omgevingsvergunning