Ontwerp openbare ruimte Stationsgebied

Het college heeft het definitieve ontwerp vastgesteld. Het betreft de herinrichting van het Stationsplein tot en met de Velserweg.Het college heeft het definitieve ontwerp vastgesteld. Het betreft de herinrichting van het Stationsplein tot en met de Velserweg.