Verkenning school-thuis route

Onlangs zijn de resultaten teruggekoppeld aan de brugklassers van het Kennemer College.Onlangs zijn de resultaten teruggekoppeld aan de brugklassers van het Kennemer College.