Wijk aan Duinerweg 12, buiten behandeling stellen aanvraag omgevingvergunning