Baanstraat 67, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning