Plantage fase II, Besluit hogere waarden Wet geluidshinder