SOMA buurtbewoners krijgen invloed

Foto:

De inwoners van de SOMA wijk in Beverwijk krijgen invloed op het aanpakken van problemen, de samenstelling van de wijkkrant, veiligheid en kunnen samenwerken met de wijkagent. De wijkgroep SOMA is opzoek naar betrokken buurtbewoners voor de samenstelling van een nieuwe wijkgroep die hier invulling aangaat geven.

De wijkgroepvergadering moet vanaf nu nu door de wijkgroepsleden zelf georganiseerd gaan worden. De onderwerpen die op de agenda komen zijn leefbaarheid, veiligheid en ruimte voor plezier in onze wijk. Voor de gerichte aanpak en problemen blijft er budget in de wijk SOMA aanwezig.

De wijk SOMA  heeft  ongeveer 1800  woningen en getracht wordt om 15 personen, verspreid over de hele wijk,  bereid te vinden om mee te praten over belangrijke ontwikkelingen in het SOMA-gebied en waar nodig acties te ondernemen en/of voor te bereiden. De intentie voor de wijkgroep is om twee keer per jaar bij elkaar te komen.

De voordelen voor de werkgroep:

  • Betrokkenheid met de buurt
  • Gezamenlijke aanpak van problemen of onveilige (verkeer) situaties
  • Een wijkgroeplid kan invloed  hebben op de besluitvorming van de gemeente in de wijk
  • Inspraak wijkkrant “Het SOMAar Nieuws”
  • Nauw overleg met de wijkagent
  • Nauwer overleg met Handhaving over het parkeren, overlast, vervuilde omgevingen, de groenvoorziening etc
  • Inspraak kinderspeelplaatsen en activiteiten bijv.  in de Prinsentuin
  • Organiseren van buurtfeesten of andere niet commerciële activiteiten

Heeft u interesse voor deelname aan de wijkgroep dan kunt u dit, zonder enige verplichting, contact opnemen met de heer G. Sinjewel per e-mail of telefoon:

E-mail [email protected]
Telefoon: 0251-215577

Meer informatie of aanmelden?
Vermeld dan graag even onderstaande gegevens:

Achternaam en voornaam
Straatnaam en huisnummer
E-mail adres
Uw motivatie