Burgemeester sluit samenwerking met coffeeshops

Vanaf 1 juli 2014 is in de gemeente Beverwijk het nieuwe coffeeshopbeleid van kracht. In de aanloop hiernaartoe ondertekenen burgemeester Van Leeuwen en de vier Beverwijkse coffeeshophouders op donderdag 19 juni 2014 het convenant aanvullend coffeeshopbeleid. Op hetzelfde moment ondertekent de burgemeester het Manifest Joint Regulation.

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Beverwijk, waar de opeenvolgende gemeenteraden vanaf 2009 nauw bij betrokken zijn, is gericht op zelfregulering. De Beverwijkse coffeeshophouders hebben te kennen gegeven zich te willen inzetten op aanvullend beleid, dat verdere invulling moet geven aan een veilig en verantwoord softdrugsbeleid waarbij het doorlichten van de coffeeshops, preventie en voorlichting belangrijke onderdelen zijn. Een vraag aan een medewerkster van coffeeshop Taffne in Beverwijk of dit beleid het de coffeeshops  makkelijker moet gaan maken zegt ze kort en krachtig: ”ja, dit moet het zeker makkelijker gaan maken’’ Over de inzet en intenties van de coffeeshophouders worden in een convenant met de gemeente nadere afspraken gemaakt. Denk daarbij aan maatregelen op het gebied van deurbeleid, huisregels, informatieverstrekking, opleidingen voor de medewerkers en het nemen van verantwoordelijkheid voor de omgeving. Een van de thema’s waar de coffeeshophouders bijvoorbeeld op inzetten is het aspect van volksgezondheid: het terugdringen en verminderen van gezondheidsschade door softdrugsgebruik, vooral bij jongeren.

De samenwerking met de coffeeshophouders sluit aan bij de visie de gemeente op  veiligheidsbeleid dat meer inzet op preventie dan repressie.

Joint Regulation
In het Manifest Joint Regulation roepen diverse stadsbestuurders het kabinet op het telen van wiet toe te staan. Als één van de burgemeesters van een gemeente met coffeeshops binnen haar gemeentegrenzen, ondersteunt burgemeester Van Leeuwen deze oproep.

De vier Beverwijkse coffeeshops die met de gemeente het convenant sluiten zijn:

Coffeeshop Life
Coffeeshop Taffne
Koffiebar Spliff
Coffeeshop Stingray
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen