Beheersverordening voor Business Park IJmond

Foto:

BEVERWIJK – De gemeenteraad van Beverwijk heeft in zijn vergadering van 1 juli 2014 voor het Business Park IJmond een beheersverordening vastgesteld. De beheersverordening treedt in de plaats van het in 2004 vastgestelde bestemmingsplan en regelt het beheer van het bedrijventerrein westelijk gelegen aan de Binnenduinrandweg (N197). Het is al weer de vierde beheersverordening binnen de gemeentegrenzen.

Een beheersverordening kan alleen worden opgesteld voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien en geldt voor maximaal tien jaar. Een beheersverordening legt de bestaande situatie vast. In tegenstelling tot bij de andere beheersverordeningen is in dit geval een ruime opvatting van het begrip ‘bestaande situatie’ gehanteerd. Dit betekent dat de planologische mogelijkheden niet beperkt worden tot wat daadwerkelijk gerealiseerd is, maar ook de nog onbenutte mogelijkheden geboden in het voorgaande bestemmingsplan keren terug in de beheersverordening. Hierdoor is het mogelijk dat bedrijven tot en met milieucategorie 4.2 zich kunnen vestigen op een groot deel van het bedrijventerrein.

Het instellen van beroep is wettelijk niet mogelijk gemaakt bij een beheersverordening. Voor meer informatie over dit wettelijk instrument kan men een afspraak maken bij het bouwloket of via het bestuurssecretariaat. Meer informatie over beheersverordeningen en bestemmingsplannen is te vinden op www.beverwijk.nl onder beleid ruimtelijke plannen.