Gemeentebericht: Sloopactiviteiten gymzaal de Velst 5

Foto:

In Heemskerk ging gisteren de de gymzaal de Velst 5 tegen de vlakte. Vooruitlopend op de sloop van dit gebouw zijn de nutsaansluitingen afgesloten. Het perceel is afgezet met hekken. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot begin september. De sloop is met name bedoeld om overlast en vandalisme te voorkomen.

Eerder zijn de gebouwen van het Baandert College, de o.b.s. de Zevenhoeven, het Tender College en de Piramide gesloopt. Ter voorkoming van overlast en vandalisme wordt nu ook de gymzaal gesloopt.
Volgens planning worden eerst de bebouwing en daarna de vloeren en fundering gesloopt. Vervolgens ligt het werk stil van 11 augustus tot en met 22 augustus vanwege de bouwvak. De sloop is volgens planning 8 september afgerond. Het terrein wordt daarna vlak gemaakt en ingezaaid. Daarna wordt het beheerd volgens een “extensief maaibeleid”. Dit betekent dat het terrein slechts een enkele keer per jaar wordt gemaaid.