Tata Steel nieuw steunpunt voor Jet-Net Junior

Foto:

VELSEN – Staatssecretaris Sander Dekker lanceert tijdens de aftrap van het actieplan “Kiezen voor Technologie” vijf Jet-Net Junior Hub’s en benoemd Tata Steel tot één van deze nieuwe steunpunten.

Vandaag gaf Staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Amsterdam Arena de aftrap voor het Actieplan “Kiezen voor Technologie”. Dit plan geeft met concrete maatregelen en programma’s een extra impuls aan het inbedden van wetenschap en techniek in het basis- en voortgezet onderwijs. Onderdeel daarvan was het benoemen van vijf landelijke steunpunten voor techniekonderwijs voor basisscholen. Wij zijn blij te kunnen melden dat Tata Steel tot één van deze zogeheten Jet-Net Junior hubs is verkozen.

Techniekpact

Het eerste actiepunt van het Nationaal Techniekpact 2020 stelt dat basisscholen en bedrijfsleven zich inzetten om iedere basisschoolleerling op een gestructureerde manier in aanraking te laten komen met wetenschap en technologie. Technologische innovaties zijn nodig om toekomstige uitdagingen aan te gaan. De jongeren van nu moeten straks de oplossingen hiervoor brengen. Het is belangrijk dat zij dan over de juiste vaardigheden beschikken. In 2020 moeten leerlingen in het gehele onderwijsprogramma worden uitgedaagd om vaardigheden als creativiteit, ondernemingszin, probleemoplossend vermogen, samenwerking, initiatief, leiderschap en ICT-vaardigheden te ontwikkelen.

Jet-Net Junior hub

Dit krijgt onder meer vorm in de Jet-Net junior hubs. Een hub vormt de spil in een regionaal netwerk, waarbinnen bedrijfsleven, basisonderwijs en pabo’s samenwerken. Binnen deze hubs worden basisschoolleerlingen, leerkrachten en studenten van de verschillende Pabo’s aan elkaar verbonden in regionale samenwerkingsverbanden. De Jet-Net Junior Hub speelt een centrale rol in het verbinden van de verschillende partijen en draagt er zorg voor dat huidige leerlingen en leerkrachten op een goede en leuke manier in aanraking komen met wetenschap & technologie. Daarnaast worden ook leerkrachten in spe betrokken bij de hubs, om er zo voor te zorgen dat zij de benodigde vaardigheden ontwikkelen om in de toekomst met wetenschap & technologie aan de slag te gaan in hun klas.

Cookieinstellingen