Meldingen over nepfactuur van World Incasso stromen binnen

BEVERWIJK – De meldingen stromen binnen over een nepfactuur van World Incasso A.B. Melders ontvangen een mail waarin wordt aangegeven dat er nog een rekening zou openstaan.

Trap er niet in!
In de mail spreekt World Incasso A.B. van een vordering van Worldclub. Ze claimen al meerdere pogingen te hebben gedaan om met de ontvanger in contact te komen. Er wordt zelfs gedreigd met gerechtelijke procedures, zoals een deurwaarder.

Om dit alles te voorkomen kunt u contact opnemen met het incassobureau en een regeling treffen. Doe dit vooral niet!

Opvallend
Na onderzoek van de Fraudehelpdesk is gebleken dat het telefoonnummer in de mail exact overeenkomt met het nummer van een eerdere oplichter. In juli van dit jaar waarschuwen wij voor een misleidende e-mail van Yebbi.

Advies
Bel niet met het telefoonnummer dat in de mail vermeld staat. U kunt misleidende mails aan een aantal zaken herkennen. Ten eerste is er sprake van slecht taalgebruik. Denk aan slechtlopende zinnen en spel- en grammaticafouten. Het ontbreken van een persoonlijke aanhef is een tweede kenmerk. U wordt aangesproken als ‘Geachte klant’ of ‘Beste heer/mevrouw’. Ook een vaag e-mailadres is een indicatie dat het om een nepmail gaat.

Heeft u ook zo’n mail gekregen? Stuur het bericht door naar¬†[email protected] en gooi de mail daarna weg.

wayitzek8bk02gr0htagsvqxx

Bron. Fraudehelpdesk