Brugklassers presenteren aanbevelingen aan wethouder

BEVERWIJK – Op woensdag 10 december 2014 om 09.30 uur presenteren brugklassers van het Kennemer College op hun school aan de Büllerlaan in Beverwijk aanbevelingen aan verkeerswethouder Tim De Rudder op het gebied van een veiligere school-thuis route.

De leerlingen hebben in oktober en november in speciale verkeerslessen van
Post Verkeerseducatie gekeken naar verkeerssituaties die zij onderweg van huis naar school tegenkomen. Situaties die zij onduidelijk, onoverzichtelijk of gevaarlijk vinden, hebben zij in beeld gebracht. In groepjes hebben zij hierover gediscussieerd en gezamenlijk zijn zij tot aanbevelingen gekomen.
De gemeente beoordeelt of de aangedragen oplossingen kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt later teruggekoppeld aan de leerlingen van het Kennemer College. Er zijn de afgelopen jaren door de gemeente al verschillende maatregelen genomen die de verkeersveiligheid hebben verbeterd.

Doel van het project Verkenning school-thuis route is jongeren meer bewust te maken van de gevaren in het verkeer. De leerlingen praten met elkaar over het aanpassen van hun gedrag en hoe dat hun veiligheid en veiligheidsgevoel kan vergroten. Het project is tot stand gekomen met financiële steun van de provincie Noord- Holland.