Vervolgonderzoek naar ultrafijn stof gewenst

Foto:

“Schiphol is een aanzienlijke bron van ultrafijn stof, waardoor concentraties in woonwijken van Amstelveen en Amsterdam zijn verhoogd tot 2 á 3 keer de achtergrondwaarde.” Dat is de conclusie uit de op 12 december verschenen TNO-publicatie. Portefeuillehouders van de vier IJmondgemeenten, belast met de thema’s milieu, gezondheid en Schiphol hebben kennis genomen van de onderzoeksresultaten.

De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft in reactie op het TNO-onderzoek verzocht het onderwerp ultrafijn stof te agenderen aan de Alderstafel. Vanuit de BRS en de Alderstafel wordt ingezet op vervolgonderzoek. Portefeuillehouders Schiphol van de vier IJmondgemeenten zijn aangesloten bij de BRS en ondersteunen dit verzoek.

De luchtkwaliteit en het verbeteren ervan staat al enige jaren op de agenda in de IJmond. De vier gemeenten werken hierin samen via het platform Milieu & Gezondheid, dat wordt gevormd door de wethouders milieu en de wethouders gezondheid. Er is nog te weinig bekend over de gezondheidsrelevantie van deze vorm van fijn stof. Daarom achten de platformleden vervolgonderzoek noodzakelijk. Ontwikkelingen binnen de Alderstafel, en daaruit voortvloeiend de Omgevingsraad Schiphol, worden op de voet gevolgd.

Kijk voor meer informatie over de publicatie van TNO op de website www.tno.nl. Kijk voor meer informatie over ultrafijn stof en gezondheid op de website van het RIVM.
Meer informatie over de luchtkwaliteit in de IJmond op kunt vinden op de website www.milieudienst-ijmond.nl/luchtkwaliteit of www.ggdkennemerland.nl.