Herziening stelsel gemeentelijke onderscheidingen

Foto: Beverwijk Nieuws / Dennis Mantz

Beverwijk – De gemeente Beverwijk krijgt een nieuw stelsel van onderscheidingen. Bij de uitreiking van de laatste Wijker Bever tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2015 heeft burgemeester Ossel deze herziening al aangekondigd.

Het huidige stelsel dateert uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Onderscheidingen zijn voor de gemeente uitingen van waardering aan burgers, die een bijzondere maatschappelijke prestatie hebben geleverd. Het college ziet ze als een bron van trots voor de stad. Het nieuwe stelsel voorziet in drie gemeentelijke onderscheidingen: een gouden, zilveren en bronzen erepenning. De criteria voor toekenning zijn onder meer de duur, breedte en het bijzondere karakter van de maatschappelijke inzet voor de stad. De gouden erepenning is nieuw en is gekoppeld aan het ereburgerschap. Deze wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toegekend. Daarnaast komen er twee ‘blijken van waardering’, namelijk de Wijkertoren voor verdienstelijke personen en de Beverwijkse Belofte speciaal voor jongeren die zich maatschappelijk onderscheiden.

Het collegevoorstel wordt eerst besproken met een klankbordgroep uit de samenleving. Daarna komt het aan de orde in de raadscarrousel. In de carrousel worden raadsleden geïnformeerd over verschillende onderwerpen en kunnen inwoners meepraten. Na behandeling in de carrousel neemt het college van B&W in het najaar van 2015 een definitief besluit.

Reacties