Bouw nieuwe zeesluis begin 2016 van start

Foto: Kracht van de IJmond

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. De bouw van de nieuwe zeesluis bij de ingang van het Noordzeeknaal start begin 2016 en is eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Rijkswaterstaat is voornemens de bouw te gunnen aan consortium OpenIJ. Dit consortium bestaande uit BAM, VolkerWessels en DIF wordt na definitieve gunning verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de nieuwe zeesluis gedurende 26 jaar. Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De bouw start begin 2016 en de nieuwe zeesluis is eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

2015-07-20_17-12-11

De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diepĀ (Archieffoto Sluizen Rijkswaterstaat)

Samenwerking

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam NV werken samen bij de bouw van de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden. De gemeente Velsen is betrokken als wettelijk adviseur in het kader van de ruimtelijke ordening.

Sluizenprogramma

De nieuwe zeetoegang IJmond is onderdeel van het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat. Dat omvat 6 projecten: keersluis Limmel, 2e kolk Eefde, 3e kolk Beatrixsluis, Zeetoegang IJmond, Zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.

Reacties