Zomerstorm: herstellen van de schade

Foto: Mizzle Media / Archieffoto

De zomerstorm van 25 juli heeft in Heemskerk schade toegebracht aan bomen op verschillende locaties. De gemeente heeft de schade aan de bomen geïnventariseerd en gaat nu de schade herstellen.

Van een aantal bomen is de wortelkluit los in de bodem komen te staan. Omdat de stabiliteit sterk verminderd is vanwege het afbreken van wortels bestaat de kans dat deze bomen tijdens een volgende storm alsnog omwaaien. Op verzoek van de gemeente is een boomonderzoek verricht door een gerenommeerd, gecertificeerd en landelijk opererend adviesbureau. In de rapportage van het onderzoek wordt geadviseerd om de bomen te verwijderen om de veiligheid in de omgeving te borgen. Het gaat hier om drie iepen langs de Debora Bakelaan, ter hoogte van huisnummer 41 en een populier nabij de Rosa Mannussingel huisnummer 122.

Laurentiuskerk

Tijdens de storm zijn van twee bomen takken afgebroken, die op de graven van de begraafplaats van de Laurentiuskerk zijn gevallen. Hierbij is schade ontstaan. De bomen staan in de groenstrook tussen de begraafplaats en de Handelstraat. Van deze bomen zijn in het verleden tijdens storm al eerder takken afgebroken. Inmiddels is de sierwaarde van de bomen sterk verminderd en is door de eerder ontstane schade aan de kroon de kans op meer takbreuk toegenomen. De Laurentius parochie heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om de bomen (een iep en een tweestammige es) te verwijderen.

Mozartstraat

Tenslotte zijn langs een deel van de Mozartstraat, tussen de Jean Monnetstraat en de Prof. ten Doesschatestraat, twee bomen (abelen) omgewaaid en op de woningen terecht gekomen. De bewoners van de Mozartstraat 140 tot en met 160 hebben de gemeente verzocht om de overige bomen (ook abelen) nabij hun woning te verwijderen. Om een goed beeld te krijgen van de toekomstverwachting van alle abelen langs dit deel van de Mozartstraat is door een gecertificeerd adviesbureau een onderzoek gedaan. Het advies luidt om de abelen te kappen vanwege gebreken van de bomen, takbreuk, leeftijd en verminderde stabiliteit. Daarom is de gemeente van plan om alle abelen langs dit gedeelte van de Mozartstraat te verwijderen.

Herplanten

Voor alle genoemde bomen wordt een kapvergunning aangevraagd. Na het verwijderen van de bomen wordt in het winterseizoen van 2015-2016 de herplanting uitgevoerd.

Reacties