Start proef autoluwe Breestraat

Foto: redactie

BEVERWIJK – Vanaf dinsdag 22 september 2015 start de proef voor een autoluwe Breestraat. Tijdens de proef met het omdraaien van de rijrichting wordt bekeken wat de invloed is op de Breestraat, de weggebruikers en de doorstroming op de omliggende wegen.

Proef autoluwe Breestraat
In de periode van 22 september tot medio december 2015 wordt de rijrichting in de Breestraat tussen de Velserweg (Stationsplein) en de Bloksteeg voor gemotoriseerd verkeer omgedraaid. Het verkeer rijdt dan vanaf de Velserweg de Breestraat in.

Het gedeelte tussen de Bloksteeg en de Jacob van Deventerstraat wordt afgesloten voor autoverkeer. In dit deel wordt een (brom)fietspad in twee richtingen aangelegd. De huidige laad- en losplaats, gehandicaptenparkeerplaatsen en het stopverbod vervallen. De laad- en losplaats verhuist naar de Bloksteeg.

Doorgaand verkeer vanaf de Alkmaarseweg wordt via de Jacob van Devensterstraat-Graaf Janstraat naar de Wijckermolen geleid. De proef begint tegelijk met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Velserweg. De daarvoor benodigde omleidingsroute is eenvoudiger als de rijrichting op de Breestraat wordt omgedraaid. Een goed moment om de proef te starten.

Herinrichting Velserweg
De Velserweg nabij het Stationsplein wordt vanaf 22 september 2015 heringericht. Dit is de laatste fase van de herinrichting Stationsplein. De werkzaamheden duren naar verwachting een maand.

De rijbaan van de Velserweg bij de kruising bij de Breestraat wordt smaller. Zo worden de kruising en de inrit veiliger en overzichtelijker. Daarnaast komt er een nieuwe voetgangersoversteek op de Koningstraat. Na voltooiing van deze herinrichting wordt het laatste stuk van het Stationsplein ingericht. De oude rijbaan van het Stationsplein wordt verwijderd en de rode klinkers worden doorgezet. Verder komt er nog groen en een waterelement.

FullSizeRender[1]

Velserweg afgesloten voor verkeer
Tijdens de werkzaamheden is de Velserweg vanaf het kruispunt Velserweg-Vondellaan-Halve Maan tot de kruising Velserweg-Breestraat afgesloten voor verkeer. Bestemmingsverkeer voor de Uitvaartverzorging IJmond, De Wilde ingenieursgroep en huize Akerendam kan gebruik blijven maken van de Velserweg.

Gemotoriseerd verkeer vanaf de Velsertraverse (Velserweg) en de Vondellaan richting de Breestraat en de Koningstraat wordt omgeleid via de Halve Maan en een tijdelijke rijbaan over het Stationsplein naar de kop van de Breestraat en de Koningstraat. Ook vanaf de Wijckermolen kan gemotoriseerd verkeer via deze tijdelijke rijbaan de kop van de Breestraat en de Koningsstraat bereiken.

Vanuit de Meester van Lingenlaan is de Velserweg niet bereikbaar en wordt verkeer omgeleid via de Zeestraat-Vondellaan. (Brom)fietsers maken gebruik van het (brom)fietspad over het Stationsplein.

 

Uitloop werkzaamheden kruising Breestraat-Velserweg
Onder de kruising Breestraat-Velserweg wordt een nieuwe duiker aangelegd. Hierdoor verbetert de waterafvoer in het gebied rondom de Breestraat. In verband met de aanleg van de duiker is de kruising Breestraat-Velserweg vanaf 21 augustus jl. afgesloten.

De werkzaamheden zouden volgens planning op 11 september 2015 klaar zijn. Op die dag zou ook de proef met de autoluwe Breestraat en de herinrichting van de Velserweg starten. Er blijkt meer tijd nodig voor de aanleg van de duiker, een goede start van de proef autoluwe Breestraat, en een veilige en duidelijke omleidingsroute ten behoeve van de werkzaamheden op de Velserweg. Op 22 september is de kruising klaar en is de Breestraat via de nieuwe rijrichting bereikbaar. Dan starten de werkzaamheden aan de Velserweg.

Verkeersmaatregelen t/m 21 september 2015

  • De rijrichting Breestraat blijft tot 21 september als vanouds vanaf de Alkmaarseweg richting Velserweg.
  • De Breestraat is alleen open voor bestemmingsverkeer: bezoekers en leveranciers van winkels en standhouders van de markt. Dit verkeer kan de Breestraat via de Zeestraat verlaten.
  • Bestemmingsverkeer kan gewoon op de Breestraat parkeren.
  • Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Jacob van Deventerstraat, Koude Horn en Wijckermolen.
  • Voetgangers en fietsers kunnen de Breestraat blijven gebruiken, maar moeten wel rekening houden met de werkzaamheden aan de kruising bij de Velserweg. Fietsers wordt geadviseerd hier af te stappen.

Reacties