IJmond Werkt! krijgt groenbestek Gemeente Beverwijk opnieuw gegund

Foto: IJmond Werkt!

De gemeente Beverwijk heeft het groenbestek voor de komende vier jaar opnieuw gegund aan de groenafdeling van IJmond Werkt!. Hiermee is de werkgelegenheid voor de Beverwijkse afdeling voor de komende vier jaar zeker gesteld.

Op 15 december tekenden beide partijen het nieuwe bestek waarin de afspraken voor de komende vier jaar zijn vastgelegd. Onder de afspraak valt het onderhoud aan het openbaar groen, het maaien en het beheer van zwerfvuil in Beverwijk.

Participatiewet
Medewerkers die onder de Participatiewet vallen, vanuit voorheen de sociale werkvoorziening en mensen die vanuit een bijstandssituatie bij het Sociaal werkbedrijf aan de slag zijn, blijven op deze manier van werk verzekerd. Werkervaring opdoen in het groen kan positief bijdragen aan de re-integratie van mensen naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt. IJmond Werkt! is dan ook zeer blij met de gunning. Bij de groenafdeling van IJmond Werkt! zijn zo’n 130 mensen werkzaam, waarvan zo’n 40 bij de Beverwijkse tak.

Profiel IJmond Werkt!
IJmond Werkt! leidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een zo regulier mogelijke arbeidsplek op de arbeidsmarkt. Als partner van gemeenten en werkgevers in de regio IJmond verbinden we talenten van mensen aan werkgevers. We richten ons op duurzame plaatsing van mensen in verschillende branches. Tevens is het WerkgeversServicepunt van IJmond Werkt! in samenwerking met UWV een betrouwbaar partner voor werkgevers bij werving en selectie en advies over subsidies etc.  

Op de foto: Mark Bouma, directeur IJmond Werkt! en wethouder Jaqueline Dorenbos tekenen de overeenkomst. 

Reacties