Gemeente Beverwijk ziet af van project Meerplein

Foto: Youtube

Gisteren, donderdag 21 april, heeft het college van B&W een voorstel tot beëindiging van het project Meerplein naar de gemeenteraad gestuurd.

De realiseringsovereenkomst was in 2009 tot stand gekomen. Door de sterk veranderde markt in de afgelopen 7 jaar is het college, samen met de VoF Meerplein nu tot de conclusie gekomen dat uitvoering van het project niet meer haalbaar is. Over de ontbinding van de overeenkomst zijn inmiddels in goed overleg afspraken gemaakt .Nieuwe kansen

Het stopzetten van de ontwikkeling van het Meerplein zorgt ervoor dat er nu weer andere kansen ontstaan voor het centrum van Beverwijk.

  • Nu er geen extra vierkante meters winkelruimte in het centrum bijkomen biedt dit perspectief aan de ondernemers in het centrum om te investeren in de huidige winkellocaties.
  • Op korte termijn maakt het woningbouw mogelijk op de Boogaard- en Nagellocatie. Dat betekent een impuls voor de kwaliteit, leefbaarheid en levendigheid van de Meerstraat en het Slangenwegje.
  • Verder kan de gemeente investeren in onderhoud en verbetering van de parkeervoorziening op het Meerplein.
  • En tenslotte blijft het perceel beschikbaar voor eventuele toekomstige stedelijke ontwikkelingen.

Wethouder Tim De Rudder: “Ik ben blij dat er eindelijk duidelijkheid is over het Meerplein. Nu stoppen is het beste scenario.”

Redenen beëindiging project Meerplein
Redenen waarom de samenwerkingspartners hebben besloten om het project Meerplein te beëindigen, moeten worden gezocht in het compleet veranderde economische klimaat sinds 2009 (crisis) en in de sterke veranderingen van het koopgedrag van een groot deel van de consumenten (verschuiving van aankopen in fysieke winkels naar internetshops). Hierdoor komt er steeds minder behoefte aan grote winkelruimtes.

Horizon van 2009 blijk fata morgana in 2016
In april 2009 tekenden het college en de ontwikkelcombinatie van Synchroon BV, Van Lith Beheer BV en Meijer projectontwikkelingsmaatschappij BV (de VoF Meerplein) de realiseringsovereenkomst voor de uitvoering van het project Meerplein. Het project behelsde destijds de bouw van een grote ondergrondse parkeergarage, 11.000 m2 winkelruimte en horeca en daarboven 111 appartementen en stadswoningen. Met de daling van de huizenprijzen, de onder druk staande huurprijzen van de winkelruimtes (mede door de toegenomen leegstand op de al bestaande winkellocaties) en de toenemende internetverkopen blijkt de horizon, zoals die er in 2009 uitzag, nu niet meer geweest te zijn dan een fata morgana.

Het Meerplein, zoals de Gemeente Beverwijk dat in 2009 voor ogen had:

 

Reacties

Cookieinstellingen