Werkbezoek voormalig minister Jacqueline Cramer aan Velsen in teken van ‘kringloopeconomie’

Foto: Reinder Weidijk

Donderdag 1 september heeft voormalig minister Jacqueline Cramer een werkbezoek gebracht aan de IJmond. Dit gebeurde op uitnodiging van Floor Bal, wethouder van Milieu van gemeente Velsen

Samen met wethouder van gemeente Beverwijk en voorzitter dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond Tim De Rudder, Metropoolregio Amsterdam en Omgevingsdienst IJmond werd gekeken naar de circulaire (kringloop) initiatieven in de IJmond. De regio IJmond neemt binnen de Metropoolregio Amsterdam een unieke plek in.

Programma
Tata Steel presenteerde samen met afvalverwerker HVC op terrein Velserkom de campagne ‘Ik recycle blik’, met betrekking tot het recyclen van metaal. Daaropvolgend werden in IJmuiden de Zee(wier) Boerderij IJmond en duurzaamheids- en educatiecentrum BRAK gepresenteerd. Tijdens de rondrit werden diverse initiatieven zoals de windmolenparken van Eneco en Tata Steel en Rigo Verffabriek onder de aandacht van Jacqueline Cramer gebracht.

Afvalstoffen MKB
Tevens werden enkele lopende projecten met betrekking tot circulaire economie besproken. Zo viel het Jacqueline Cramer op dat in de IJmond afvalstoffen in het MKB geïnventariseerd worden, iets waarvan ze niet eerder had gehoord. Ze gaf aan dit te willen opnemen in het programma Circulaire Economie voor de gehele Metropoolregio Amsterdam.

Jacqueline Cramer
Jacqueline Cramer is voormalig politica. Als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakte ze van 2007 tot 2010 deel uit van het kabinet. Op dit moment is ze hoogleraar Duurzaam Innoveren aan Universiteit Utrecht en zet zij zich actief in voor circulaire economie.

Meer informatie over ‘Ik recycle blik’ is te vinden op www.ikrecycleblik.nl.

Reacties