Calamiteitenoefening in Velsertunnel

Foto: Ton Borsboom (via Rijkswaterstaat)

Ernstige kettingbotsing in de Velsertunnel vormt scenario voor realistische calamiteitenoefening Veiligheidsregio, Politie en Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat oefende woensdagavond 5 oktober samen met Veiligheidsregio Kennemerland en de Politie Eenheid Noord-Holland in de Velsertunnel. Om goed voorbereid te zijn op incidenten en calamiteiten in de vernieuwde tunnel werd een realistische situatie nagespeeld. Er werd onder andere geoefend op het zorgen voor een veilige situatie voor de weggebruikers en de hulpverlening bij een calamiteit in de tunnel, het afhandelen van het ongeval en de opvang en verzorging van vluchters en slachtoffers.

Zo realistisch mogelijk
In het scenario van de oefening rijdt een personenauto door de Velsertunnel richting Haarlem. Door een voorwerp op de weg krijgt de auto een lekke band en komt zo’n 100 meter voor het einde van de tunnelbuis tot stilstand. Een bestelbusje dat achter de auto rijdt ziet het voorwerp tijdig liggen en remt hiervoor. Twee achterop rijdende voertuigen kunnen niet tijdig stoppen en er ontstaat tussen deze voertuigen een ernstige aanrijding/kettingbotsing. Er treedt rookontwikkeling op in een van de auto’s. Oefening in de Velsertunnel“Veiligheid wordt uiterst serieus genomen”
De oefening is goed verlopen. Vanuit de gemeente keek Ronald Vennik, wethouder gemeente Velsen mee: “De oefening was goed voorbereid. Zoals altijd bij oefeningen hoorde ik ook hier uit de reacties punten naar voren komen waarvan geleerd wordt. Dat laat zien dat de veiligheid uiterst serieus genomen wordt”.

De afzonderlijke organisaties oefenen hun medewerkers regelmatig zodat ze vakbekwaam blijven, hierbij ging het juist om het gezamenlijk oefenen. Ron van den Ende, Hoofd unit tunnelbeheer bij Rijkswaterstaat: “Ik ben tevreden over de oefening. Het is belangrijk dat je weet wat de werkwijze en procedures van de andere organisaties zijn en deze in de praktijk toetst, maar ook dat je dezelfde taal spreekt. Wat erg opviel is de behoefte om van elkaar te leren om nog beter voorbereid te zijn op toekomstige incidenten en calamiteiten.”

Samenwerken
Het doel was om te oefenen in een realistische situatie in een tunnel, waarbij de hulpdiensten en Rijkswaterstaat moesten samenwerken. Bij de oefening lag de focus op belangrijke taken als alarmeren, het creëren van een veilige situatie in de tunnel voor de weggebruikers in de tunnel en de hulpverlening zelf, het afhandelen van het ongeval en de opvang en verzorging van vluchters en slachtoffers, het herstel van de normale situatie na afhandeling van het ongeval en de organisatie (coördinatie). De oefening wordt gezamenlijk door de betrokken organisaties geëvalueerd. Daarbij wordt vooral gekeken naar de tunnel-2interne en onderlinge communicatie, afstemming en samenwerking van de deelnemende organisaties. Verbeterpunten worden ingezet voor opleiding en training om het handelen bij een tunnelincident in de toekomst nog beter te laten verlopen.

Oefen- en opleidingsprogramma Velsertunnel
De renovatie van de Velsertunnel kent een intensief opleidings- en oefenprogramma dat nood- en hulpdiensten uit de wijde omtrek vertrouwd moet maken met de vernieuwde Velsertunnel. Naast de gehouden calamiteiten-oefening zijn en worden door Rijkswaterstaat informatieve locatiebezoeken voor de politie, brandweer, GGD/Ambulance georganiseerd. Ook zijn in dit kader door Brandweer Kennemerland meerdere kleinschalige oefeningen gehouden in de tunnel. Daarnaast heeft uitgebreide opleiding en training plaatsgevonden van de wegverkeersleiders in de Verkeerscentrale Noordwest Nederland van Rijkswaterstaat in Velsen Zuid. Oefening in de VelsertunnelHet oefenprogramma is belangrijk en loopt parallel met testen van alle nieuwe tunnelsystemen en opleiden van het tunnelpersoneel: pas als dit allemaal naar tevredenheid is afgerond, kan een openstellingsvergunning worden aangevraagd. Kortom: de renovatie is pas klaar als álles klaar is. En dat is meer dan het bouwen alleen.

Reacties