Na hardlopers nu ook wandelaars door de Velsertunnel

Na de hardlopers zijn op 7 en 8 januari de wandelaars aan de beurt.
Foto: Wim Meijer Fotografie

Nadat het afgelopen weekend zesduizend hardlopers de primeur hadden om door de vernieuwde Velsertunnel te rennen, is het zaterdag 7 en zondag 8 januari 2017 de beurt aan de wandelaars.

Rijkswaterstaat stelt twee dagen de vernieuwde tunnel open voor iedereen die het resultaat van 8 maanden hard werken met eigen ogen wil zien, en te wandelen door de nog smetteloze tunnel, voordat straks in januari dagelijks de duizenden  auto’s weer de macht nemen in de gerenoveerde onderdoorgang van het Noordzeekanaal.

Feest in en rond de tunnel
Meteen nadat aan het eind van de zomer bekend werd dat er een hardloopwedstrijd gehouden zou worden door de tunnel, kwamen er veel verzoeken binnen om er ook een wandelevenement aan te koppelen. Het bleek echter organisatorisch niet haalbaar om dat op dezelfde dag te plannen. Maar daarmee werd wel duidelijk dat er grote belangstelling bestond onder de inwoners van de IJmond om de nieuwe Velsertunnel een keer zonder auto te ‘beleven’. Reden voor Rijkswaterstaat om deze publieksdagen te organiseren, waarmee iedereen de gelegenheid krijgt om op het gemak door de vernieuwde tunnel lopen. In de tunnel zijn medewerkers van Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Hyacint aanwezig om toelichting te geven bij de hoogtepunten van de renovatie. Denk hierbij aan de nieuwe ventilatie of de vijf nieuwe veilige ruimtes in het midden van de tunnel.

Inschrijven
De publieksdagen zijn gratis te bezoeken. Wel moet men zich inschrijven voor een bepaalde dag en tijd via www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel. Bezoekers ontvangen vervolgens een kaartje dat geldt als toegangsbewijs. Zodra de inschrijving start, kondigt Rijkswaterstaat dit aan op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel en via facebook.com/velsertunnel.

Exacte datum opening nog niet bekend
De Velsertunnel tussen Beverwijk en Velsen is sinds half april gesloten voor een grootscheepse renovatie en gaat naar verwachting open in januari 2017. Op dit moment wordt er nog aan de tunnel gewerkt. De exacte datum stelt Rijkswaterstaat vast zodra de openstellingsvergunning is verleend.

Voordat de tunnel dan echt open kan voor verkeer moeten er nog werkzaamheden gebeuren. Het belangrijkste is het toegankelijk maken van de tunnel. Zo heeft Rijkswaterstaat op de A22/N208 tijdelijke wegen aangelegd, die aan de zuidkant de tunnel blokkeren. Om de Velsertunnel weer bereikbaar te maken, moeten die wegen eerst worden verwijderd.

Reacties