Tata Steel legt moderne overslaghaven aan voor staalschroot

Foto: Tata Steel

Tata Steel in IJmuiden gaat een moderne, duurzame overslaghaven aanleggen voor staalschroot dat in de Staalfabriek wordt gerecycled.

De locatie daarvan is de Staalhaven, de haven op het terrein van Tata Steel (gelegen ten noorden van het Dudok Huis), die in open verbinding met het Noordzeekanaal staat.

Vrachtauto’s
Nu wordt  alle schroot nog per boot gelost bij Velserkom, vlakbij de veerpont aan de noordoever van het Noordzeekanaal. Vandaar wordt het in vrachtauto’s geladen om naar het fabrieksterrein te worden vervoerd. In de nieuwe situatie vaart een deel van de schepen met schroot, namelijk de binnenvaartschepen, rechtstreeks de Staalhaven in. Dit levert in de toekomst winst op voor het milieu (minder uitstoot vrachtwagens) en voor omwonenden, aangezien er minder vaak geluid van schrootoverslag bij Velserkom te horen zal zijn.

Begin 2017 gereed
Tegelijkertijd zorgt het proces voor een efficiëntere logistiek. De planning is dat de overslaghaven, die samen met de firma Theo Pouw bv wordt ontwikkeld, begin 2018 gereed is. De nieuwe overslaghaven komt mede tot stand met financiële steun uit de Regeling Duurzame Zeehavens van de Provincie Noord-Holland. Terwijl de nieuwe overslaghaven wordt ontwikkeld, begint Tata Steel vanaf deze week al op kleine schaal (overdag in het weekend) met het lossen van schroot in de Staalhaven.

“Dit duurzaamheidsproject is een mooi voorbeeld van hoe je de bedrijfsvoering efficiënter kunt inrichten en tegelijkertijd winst voor het milieu en voor omwonenden kunt realiseren”, aldus Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden.”Wij streven ernaar om de impact van onze processen op de omgeving te minimaliseren. Minder handling van schroot bij Velserkom betekent dat de inwoners van de noordkant van IJmuiden minder geluidsoverlast zullen ondervinden. En efficiënter transport van schroot per boot in plaats van met vrachtauto’s reduceert de hoeveelheid verkeersemissies op ons terrein en in de omgeving. Met dit soort projecten kunnen we de kwaliteit van de leefomgeving fors verbeteren”, aldus Van den Berg.

Duurzaam en efficiënt
De duurzame overslaghaven in de Staalhaven wordt voorzien van elektrisch materieel, waaronder een elektrische kraan. Bij de bouw wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van secundaire bouwmaterialen, zoals gerecycled beton. Het transport van het staalschroot vindt plaats met binnenvaartschepen, die een relatief beperkte uitstoot hebben. De Staalhaven van Tata Steel werd al langere tijd niet meer gebruikt om te laden of te lossen. Binnenvaart-schepen worden tegenwoordig met rollen staal beladen in de zogenaamde All Weather Terminal naast Velserkom. Daar kunnen ze volledig overdekt worden beladen en hebben ze ook de beschikking over walstroom. De logistiek van het schroottransport wordt zodanig ingericht dat het schroot zo veel mogelijk direct vanaf de boot die aanlegt in de overslaghaven naar de Staalfabriek wordt vervoerd.

Jaarlijks 1,5 miljoen ton staal bij Tata Steel
Staal is een materiaal dat bij uitstek past in een circulaire economie: het kan in veel gevallen worden hergebruikt (denk aan staal in de bouwsector) en is voor 100% recyclebaar zonder verlies van kwaliteit. Daarmee is het een uniek en duurzaam materiaal. Bij Tata Steel in IJmuiden wordt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen ton staal gerecycled in de Staalfabriek, waaronder bijna 90% van alle stalen verpakkingsmateriaal in ons land.

Reacties

Cookieinstellingen