Meer diabetes in IJmuiden, Beverwijk West, Wijk aan Zee en Velsen-Noord

Foto: Pixabay

Statistisch gezien hebben meer inwoners van IJmuiden, Beverwijk West, Wijk aan Zee en Velsen-Noord diabetes, dan in de andere gemeenten in de IJmond en Kennemerland. Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek van de GGD Kennemerland.

(Bron: NH Nieuws)

Ook na correctie voor de bevolkingssamenstelling (verhouding man/vrouw, levensverwachting en leefstijl) is er een verband van wonen in IJmuiden, het westelijk deel van Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord met het voorkomen van diabetes.¬†In deze (deel-)gemeenten heeft twee procent meer mensen suikerziekte dan elders in Kennemerland. De onderzoekers spreken van een ‘statistisch significant verband’.

Verschil
Bij een eerder onderzoek in 2012 was er nog nauwelijks een verschil tussen mensen uit de directe omgeving van de staalindustrie (Tata Steel) en de rest van Kennemerland. Overigens geldt de stijging van mensen met suikerziekte voor heel Kennemerland. Dat beeld is weer in overeenstemming met de landelijke trend.

Industrie
Opvallend is dat het aantal mensen met astma en/of COPD in IJmuiden, Beverwijk West, Wijk aan Zee en Velsen-Noord sinds het onderzoek in 2012 niet is gestegen, maar is gebleven op tien procent. Wel zijn er in de IJmond onveranderd veel mensen die een algemeen gevoel van hinder en bezorgdheid hebben door de nabijheid van industrie.

Vijftienduizend deelnemers aan onderzoek
Voor het onderzoek kregen veertigduizend mensen van negentien jaar en ouder een vragenlijst toegestuurd. Ruim vijftienduizend deden mee.

Zembla
Het is niet het eerste gezondheidsonderzoek in Kennemerland. Nadat het televisieprogramma Zembla in 2008 de aandacht had gevestigd op een mogelijke relatie tussen luchtvervuiling en kanker in de IJmond, is ook in 2012 al onderzoek gedaan.

Reacties