Wethouder opent ‘Nova leest’

Foto: Nova College

Wethouder Jur Botter en Roxane van Acker, directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, waren maandag op het Nova College in Haarlem om een les ‘Vrij lezen in de klas’ bij te wonen bij studenten van de opleiding Handhaver toezicht en veiligheid.

Voorafgaand aan de les opende de onderwijswethouder de campagne ‘Nova leest’. Deze campagne is bedoeld om studenten enthousiast te maken om  boeken te lezen. Nova Ambassadeur Sam Mulder was erbij om het gesprek tussen de studenten en de wethouder op gang te helpen met wat prikkelende vragen.

Met de vraag ‘Wat is het mooiste boek dat u ooit gelezen heeft?’ viel Sam gelijk met de deur in huis. ‘Of het ‘t allermooiste boek is dat ik ooit heb gelezen, weet ik niet, antwoordde Jur Botter. ‘Je moet soms in een bepaalde stemming zijn voor een bepaald verhaal. Maar zeker een van de mooiste boeken is: “De Vliegeraar” van de Amerikaans-Afghaanse schrijver Khaled Hosseini. Een schitterend boek over vriendschap tussen twee jongens die samen in Afghanistan opgroeien. De ene jongen uit een rijke, de andere uit een arbeidersfamilie. Door alles wat ze meemaken, komt hun vriendschap onder druk te staan. Echt een aanrader dat boek!’

Frank van den Bosch, docent Nederlands bij Orde en Veiligheid, laat sinds februari wekelijks de boekenkarin de klas rijden om 20 minuten met zijn studenten te lezen: ‘De overheid maakt zich zorgen, onze taalvaardigheid gaat achteruit. Woordjes leren helpt niet, vrij lezen is een goede manier om je woordenschat, je ‘geletterdheid’ te vergroten. Zijn studenten hebben wel tips om het lezen in de klas te verbeteren: boeken sorteren op genre in de boekenkar, langer lezen per keer en een boek dat je mooi vindt, kunnen lenen zodat je buiten de les verder kunt lezen.

Carla van Walstijn, docent Haarverzorging die ook Vrij leest in de klas, vertelt dat haar studenten het lezen in de klas heel positief ervaren, een moment in de week waarin ze op ‘uit’ en helemaal in hun boek kunnen opgaan. Carla leest met haar klassen langer dan 20 minuten per keer, zodat de studenten goed in het verhaal kunnen komen. ‘Mijn examenstudenten vinden het echt heel jammer dat ze dit jaar geen Nederlands met lezen in de klas meer hebben. Daarom willen het lezen komen schooljaar vast in het rooster opnemen, zonder dat die tijd het van de taalles afgaat.

‘Lezen werkt positief op geletterdheid en taalontwikkeling, concentratie en cognitieve vermogens, kennis van de wereld en burgerschap, ontwikkeling empathie en tolerantie en de school- en maatschappelijke carrière. Bovendien: docenten die vrij lezen in de klas ervaren dat de studenten daarna rustiger zijn in de les,’ legt Fanny Zandvliet, opleidingsmanager Nova Studiecentrum, uit: ‘Op dit moment doen Novabreed 16 docenten Nederlands van in totaal 46 groepen mee aan Vrij lezen in de klas. Studenten die tussentijds verder willen lezen in een boek, kunnen dat boek lenen in het Nova Studiecentrum. Het streven is om Vrij lezen in de klas uit te breiden naar alle Novalocaties en ook naar de lessen Burgerschap.’

Wekelijks een boekentip

Als onderdeel van ‘Nova leest’ wordt elke week een boekentip van leesconsulenten van de Bibliotheken Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en IJmond-Noord op Nova Portal geplaatst, het intranet voor studenten en medewerkers van het Nova College. De campagne is een initiatief van het Nova College samen met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De serie is een antwoord op de vraag van Nova docenten die meedoen aan het project Vrij lezen in de klas. Uit een evaluatie blijkt dat zij tevreden zijn over het project om met hun studenten 20 minuten te lezen in de klas, waarbij zij gebruikmaken van een boekenkar met boeken die het Nova Studiecentrum met hulp van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft gekocht. In dezelfde evaluatie hebben de docenten aangegeven dat zij graag tips willen voor boeken die toegankelijk zijn voor studenten en die je goed met je studenten kunt lezen in de klas.

Samenwerking met de Bibliotheek

Het Nova College heeft de Bibliotheek benaderd met de vraag of zij wilde meehelpen met het stimuleren van fictie lezen op school. De Bibliotheek stelt een mooie collectie boeken samen afgestemd op de vraag van de studenten. Regelmatig is een leesconsulent in de klas en worden inspirerende activiteiten georganiseerd rondom lezen en schrijven. Met subsidie van de gemeente Haarlem en de Stichting Kunst van Lezen is het project van start gegaan.

Taalakkoord

‘Nova leest’ past binnen het Taalakkoord dat het Nova College heeft gesloten met zeven gemeentes en met maatschappelijke organisaties om laaggeletterdheid in de regio aan te pakken en de basisvaardigheden van inwoners in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond te versterken. Het Taalakkoord  is een initiatief van de Stichting Lezen en Schrijven en de sectie Leren en werken van het UWV Zuid-Kennemerland en IJmond.

Reacties