Gemeente presenteert plan voor nieuw openbaar groen in Beverwijk

Foto: Google Streetview

BEVERWIJK – De gemeente Beverwijk heeft haar plannen voor de realisatie van ruim 3,5 hectare nieuwe stadsnatuur gepresenteerd ter compensatie van de kap op het terrein aan de Zeestraat in Wijk aan Zee.

In samenwerking met TenneT is een plan uitgewerkt op basis van het vastgestelde Landschaps- en compensatieplan. Het nieuwe openbare groen vormt een waardevolle aanvulling op het groen van Beverwijk als stad die tegen de duinen ligt.De locaties in Beverwijk waar nieuw openbaar groen komt.

Voor de bouw van het transformatorstation liet TenneT in februari 2019 iets meer dan 9 hectare bomen achter de hekken op het terrein langs de Zeestraat kappen. Het transformatorstation is nodig om de windmolenparken, die op de Noordzee worden gebouwd, aan te sluiten op het nationale hoogspanningsnet. Volgens de Wet natuurbescherming moet de kap binnen drie jaar worden gecompenseerd, het liefst zo dicht mogelijk bij de ingreep.

Benodigde ruimte
Eerder liet TenneT al weten ruim 16 hectare nieuw en openbaar groen terug te geven aan de regio. Gezien de benodigde ruimte om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen wordt een groot deel van de compensatie door de netbeheerder in samenwerking met PWN gerealiseerd in het Noordhollands duingebied. In de gemeente Beverwijk wordt binnen de mogelijkheden ruim 3,5 hectare nieuw groen aangelegd en ook gemeente Velsen krijgt er een halve hectare bij.

Reacties