Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op

Foto: Buurtbemiddeling Beverwijk

Team van vrijwillig Buurtbemiddelaars in Beverwijk sinds start in januari 2020 al meer dan 125 keer in actie

De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling. Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werden in die tijd ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen naar een oplossing voor hun probleem.

“We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk. 3.500 getrainde bemiddelaars in heel Nederland zorgen dat buren samen een oplossing vinden voor hun conflict. Deze gratis dienstverlening in ondertussen meer dan 300 gemeenten zorgt er al 25 jaar voor dat buurtbewoners weer on speaking terms komen,” vertelt Judith Luesink, projectmanager van Buurtbemiddeling Beverwijk, sinds 2020 actief in Beverwijk en Wijk aan Zee.

Buurtbemiddeling is onmisbaar
Buurtbemiddeling is onmisbaar, blijkt uit onderzoek en landelijke kengetallen. Buurtbemiddeling:

  • vermindert de ervaren woonoverlast;
  • verkleint de kans op escalatie tot strafbare feiten;
  • vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid;
  • heeft een positief effect op de gezondheid van mensen, omdat stress dat een conflict oproept, bij het vinden van een oplossing vermindert.

Judith Luesink licht toe: “Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast. Het advies is om zodra je je ergert, het gesprek aan te gaan met de buren. Lukt dat niet, schakel dan op tijd hulp in van buurtbemiddeling.”

Buurtbemiddeling verbetert leefbaarheid
Buurtbemiddeling vervult ook een belangrijke rol in wijken en buurten. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurten. “En ook heel belangrijk,” vult Luesink verder aan, “bewoners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen in hun eigen oplossingsvermogen.”

Buurtbemiddeling inschakelen
Mochten inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee graag ondersteund worden door Buurtbemiddeling dan staat een team van 10 bemiddelaars voor hen klaar. Luesink legt uit: “Buren kunnen per e-mail ([email protected]), telefonisch (0251-300375) of via formulier op onze website (www.buurtbemiddelingbeverwijk.nl) contact met ons opnemen en aan ons voorleggen wat er speelt. Door middel van het verstrekken van informatie en advies, of de interventie van onze enthousiaste en ervaren buurtbemiddelaars zullen wij ons best doen het woongenot voor alle betrokken buren weer te vergroten.”

Zelf Buurtbemiddelaar worden
Het team van vrijwillig Buurtbemiddelaars in Beverwijk kwam sinds de start in januari 2020 al meer dan 125 keer in actie. “Het is ontzettend mooi om te zien wat het team weet te bereiken en met hoeveel gedrevenheid ze hun kennis en kunde inzetten. We hebben de kans om nog nieuwe vrijwilligers te trainen om als bemiddelaar aan de slag te gaan. Geïnteresseerden kunnen zich bij mij melden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!”, zegt Luesink enthousiast. Dus heeft u interesse: Buurtbemiddeling Beverwijk, 0251-300375 of [email protected]

Reacties