Scheuren in viaduct Velsertraverse zorgen voor vertraging HOV Station Beverwijk

Foto: Artist impression

De plannen voor de snelle busverbinding tussen Velsen en station Beverwijk lopen vertraging op. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de voet- en fietsdoorgang onder de Velsertraverse als onderdeel daarvan (samen: HOV Station Beverwijk). Tijdens voorbereidingswerkzaamheden zijn scheuren ontdekt in het viaduct van de Velsertraverse waar de busbaan op moet aansluiten.

Rijkswaterstaat is eigenaar van dit viaduct en heeft uit voorzorg de vluchtstrook afgesloten. In afwachting van nader onderzoek ontstaat vertraging in het project HOV Station Beverwijk.

De nieuwe busbaan verbindt het station Beverwijk met de Velsertraverse. Volgens de plannen gaat deze langs het spoor omhoog en sluit aan op de bestaande vluchtstrook van de weg.

Nadat de scheuren zijn ontdekt, heeft Rijkswaterstaat uit voorzorg in juni 2021 de vluchtstrook afgesloten voor het verkeer. Rijkswaterstaat voert eind december 2021 een nadere inspectie uit naar de staat van het viaduct. Het project HOV Station Beverwijk wacht dit onderzoek af om zeker te weten dat de busbaan op deze plek veilig en toekomstvast kan aansluiten op de Velsertraverse. Naar verwachting wordt dit in april van 2022 duidelijk.

Waarom een busverbinding en onderdoorgang?
De Velsertraverse (N197) is een zeer drukke weg. Er staat geregeld file in beide richtingen tijdens de ochtend- en avondspits. Busverbindingen hebben last van deze beperkte doorstroming. De provincie en de gemeenten Velsen en Beverwijk willen met HOV Station Beverwijk de route tussen de Velsertraverse en het station Beverwijk sneller, betrouwbaar en veiliger maken. De bussen kunnen in de nieuwe situatie de files op de Velsertraverse voor een groot deel vermijden.

Met de voet- en fietsonderdoorgang ontstaat een regionale, veiligere fietsroute tussen Velsen en station Beverwijk. De doorgang onder de Velsertraverse is de ontbrekende schakel in een doorfietsroute van de pont IJmuiden tot aan Heemskerk. Ook draagt de onderdoorgang bij aan de doorstroming omdat meer fietsers gebruik zullen maken van deze snellere route en niet hoeven over te steken bij de verkeerslichten van de Velsertraverse. De bestemmingsplannen om deze ontwikkelingen mogelijk te maken zijn afgerond.

Reacties

Cookieinstellingen