Transformatorstation Wijk aan Zee in bedrijf

WIJK AAN ZEE – Het nieuwe transformatorstation van Tennet is in bedrijf. De eerste “megawatten” afkomstig van de windmolenparken in de Noordzee zijn aan land gebracht en doorgesluisd naar het landelijke stroomnetwerk.

Daar waar eerst vrees bestond voor geluidsoverlast lijkt die ongegrond. Er is aan geluidsbescherming veel aandacht besteed en de genomen maatregelen zijn effectief gebleken.

IJmond Nieuws nam ter plaatse de proef op de som en maakte bijgaande reportage.

Cookieinstellingen