Beverwijk wil maatschappelijke organisaties tegemoetkomen voor stijgende prijzen

Foto: Wim Meijer Fotografie

BEVERWIJK – Het college van Beverwijk legt een voorstel aan de gemeenteraad voor om de subsidie te verhogen voor maatschappelijke organisaties. Reden voor de voorgestelde verhoging zijn de stijgende kosten, niet alleen voor energie, maar bijvoorbeeld ook voor loon- en materiaalkosten. In oktober beslist de raad over het voorstel.

Belangrijke maatschappelijke dienstverlening
De gemeente subsidieert elk jaar vele maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn binnen de beleidsvelden jeugd, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur en gezondheid.  Deze organisaties, van groot tot klein, leveren belangrijke maatschappelijke dienstverlening en organiseren activiteiten voor inwoners. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld    maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en de bibliotheek. Maar ook om speeltuinen, muziekverenigingen en sportverenigingen die hun aanbod hebben toegespitst op mensen met een beperking.

Voorstel om organisaties te compenseren
Het Rijk heeft vorig jaar aangekondigd dat gemeenten extra geld ontvangen als gevolg van de inflatie en prijsstijgingen. Onder andere om het voortbestaan van belangrijke publieke en maatschappelijke voorzieningen niet in gevaar te laten komen. Afgelopen zomer is duidelijk geworden hoeveel extra geld gemeente Beverwijk ontvangt. Met gebruikmaking van dit budget wil het college in 2024 de maatschappelijke organisaties die een jaarlijkse subsidie ontvangen tegemoetkomen met een extra subsidieverhoging.

Cookieinstellingen