Mobieltjes in de klas ook verboden in basis- en speciaal onderwijs

Foto: Pixabay

Mobieltjes worden ook verboden in de klas op basisscholen en in het speciaal onderwijs. Onderwijsminister Mariëlle Paul heeft hier afspraken over gemaakt met de sector, meldt zij aan de Tweede Kamer.

De komende tijd zullen leraren, ouders en leerlingen bespreken hoe het verbod er precies uit gaat zien. Vervolgens wordt het officieel van kracht in het schooljaar 2024-2025. Eerder zijn al afspraken gemaakt om smartphones uit de klas te weren op middelbare scholen. Die gaan al in januari 2024 in.

Behalve mobiele telefoons, moeten ook tablets en smartwatches worden opgeborgen in de klas. De apparaten mogen alleen bij uitzondering worden gebruikt in de les als dat noodzakelijk is voor de inhoud, bijvoorbeeld in een les over mediawijsheid. Ook voor leerlingen die om medische redenen of vanwege een beperking afhankelijk zijn van zo’n apparaat geldt een uitzondering. Met name in het speciaal onderwijs komt dit veel voor.

Minister Paul houdt de mogelijkheid van een wettelijk verbod nog open. Ze wil eerst afwachten of de afspraken met de sector genoeg effect hebben.

“Geen mobieltje meer in de klas biedt duidelijkheid voor iedereen”, zegt Paul over de afspraken. “We hebben in het voortgezet onderwijs gemerkt dat het snel went en rust geeft aan leerlingen en leraren.” De bewindsvrouw heeft de afspraken gemaakt met de onderwijsorganisaties PO-Raad, LBVSO, Sectorraad GO, AVS, Siméa, VIVIS en Stem van de vso-leerling.

“Goed zo!”, reageert afzwaaiend Kamerlid René Peters (CDA) op het sociale medium X. Hij opperde eind 2022 om mobieltjes te verbieden in de klas. Aanvankelijk werd zijn voorstel lauw ontvangen in de Tweede Kamer en door het kabinet. Hij kreeg wel steun van de PVV, die al langer pleitte voor een verbod. Op den duur begon de discussie te kantelen toen bleek dat veel leraren een verbod zouden toejuichen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen