Beverwijkers praten mee over Kwaliteitsplan Stadskant Spoorzone

Foto: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Gemeente Beverwijk wil een kwaliteitsplan opstellen voor de openbare ruimte van Stadskant Spoorzone. Het college van burgemeester en wethouders geeft dit plan vanaf 24 mei zes weken lang vrij voor inspraak. Bewoners, ondernemers en instanties worden de komende weken actief betrokken via meerdere activiteiten, waaronder een pop-up terras voor de Agathakerk.

Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte is een uitwerking van de stedenbouwkundige visie voor de Stadskant van de Spoorzone, die in 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze uitwerking laat zien hoe de openbare ruimte kan worden ingericht. Het Kwaliteitsplan is geen concreet ontwerp, maar doet voorstellen over hoe de openbare ruimte groener kan worden, op welke manier verblijfsgebieden te creëren zijn en hoe ook de fietser en voetganger beter aan bod komen.

Ontwerpen voor Spoorpark en Slangenwegje
Voor het parkeerterrein Slangenwegje (Agathaplein) en het Spoorpark tussen de A22 en het treintracé zijn al wel schetsvoorstellen gedaan. Die zijn nodig om de gesprekken met belanghebbenden zoals Agathakerk, Rijkswaterstaat en gemeente Velsen te kunnen voeren.

Pop-up terras voor Agathakerk
Tijdens de inspraakperiode organiseert de gemeente verschillende activiteiten waarbij iedereen meer te weten kan komen over het Kwaliteitsplan en erop kan reageren. Zo zijn er in deze periode stadswandelingen, een inloopbijeenkomst en een buitenactiviteit bij de Agathakerk. De gemeente gaat hier gedurende één middag een pop-up terras neerzetten dat laat zien welke ruimtelijke plannen er zijn voor het Slangenwegje.

Inspraak tot en met 4 juli
Het Kwaliteitsplan ligt van 24 mei tot en met 4 juli 2024 ter inzage op het stadhuis, in het informatiecentrum op Ankie’s Hoeve en natuurlijk ook digitaal op de websites Beverwijk.nl en SpoorzoneBeverwijk.nl. Na deze zes weken gaat de gemeente alle binnengekomen reacties samenvatten en beantwoorden. Daar waar nodig kan het Kwaliteitsplan worden aangepast op basis van de inspraak. De gemeenteraad besluit over het aangepaste plan en de financiering in het najaar van 2024.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen