Zeekabels TenneT voor aansluiting windpark op strand Velsen-Noord ingetrokken en begraven

Foto: Jorrit 't Hoen

VELSEN – Ook voor de tweede zeekabel van TenneT is nu zo’n 3,5 kilometer lengte voor de kust van Velsen-Noord in de zeebodem begraven. Na de succesvolle intrek onder de duinen door, is de elektriciteitskabel door de begraafmachine BSSIII op acht meter diep in het strand gelegd en ook in de zeebodem. “We verwachten het strand eind juli opgeruimd en veilig terug te kunnen geven”, zo laat projectmanager Robert Koens namens TenneT weten.

(bron: TenneT / foto’s: Jorrit ’t Hoen)

Net als bij de eerste kabel, koppelt aannemerscombinatie NBOS (Boskalis/ Orient Cable) het uiteinde van de tweede kabel nu op zee met een mofverbinding aan het resterende deel. Met twee  het installatieschip, het het begraafschip  en een begraafmachine begraaft de aannemer het vervolgens tot aan het ‘stopcontact’ dat TenneT op 53 kilometer uit de kust van Egmond aan Zee laat bouwen.

Weer, golven en getij
Bij het werken op zee ben je continu afhankelijk van de juiste omstandigheden qua weer, golven en getij. Koens: “In de afgelopen weken was het weer niet echt ideaal, maar toen zich vanaf een paar dagen geleden een gunstig werkvenster voordeed, is de uitvoering ook echt als een speer verlopen. Een compliment voor onze aannemer NBOS, die de afgelopen vijf dagen de klus snel heeft geklaard.”Stopcontact op zee
“Beide kabels maken deel uit van de verbinding waarmee TenneT het offshore windpark Hollandse Kust (west Beta) in de komende jaren aansluit op het landelijke elektriciteitsnet”, vertelt projectmanager zeekabels, Robert Koens. “Onlangs is het onderstel voor het stopcontact succesvol op de zeebodem geplaatst en in het voorjaar van 2025 jaar wordt daar de kant-en-klare bovenbouw op geïnstalleerd. Na een uitgebreide testserie is de aansluiting dan volgend jaar klaar voor gebruik en kan windparkexploitant RWE/OranjeWind daar vervolgens zijn windturbines op aansluiten.”

Miljoen huishoudens
Met deze 700 megawatt netaansluiting brengt de netbeheerder straks de groene stroom van het windpark bij Velsen aan land. Koens: “Deze kabels worden achter de duinen gekoppeld aan de elektriciteitskabels op land, zodat de elektriciteit terechtkomt bij het transformatorstation in Wijk aan Zee. Daar verhogen we de spanning naar 380 kilovolt; de juiste spanning voor het hoogspanningsnet. Met aansluiten van het windmolenpark dat RWE/Oranjewind in de komende jaren op zee laat bouwen, maken we zo’n 3,3 terawattuur aan duurzame elektriciteit beschikbaar. Dat komt ongeveer overeen met het jaarlijkse verbruik van een miljoen huishoudens.”Damwandplanken verwijderen
Nu het installeren van de kabels zich voor de rest grotendeels op zee afspeelt, komt op het strand van Velsen het eind van de werkzaamheden in zicht. “In de komende weken worden de damwandplanken uit het strand getrokken waarna de aannemer het materieel kan afvoeren. Als in deze regio begin augustus de zomervakantie begint, verwachten we weg te zijn van het strand”

Zand inklinken
Het netjes en veilig opleveren van het werkterrein op het strand heeft even wat tijd nodig. “Omdat de kabels met behulp van waterdruk in de bodem zijn gelegd, kan er plaatselijk sprake zijn van drijfzand. Dat heeft even tijd nodig om weer in te klinken, zodat de zandlaag weer compact wordt en iedereen er veilig kan wandelen en recreëren.”Veiligheid
Uiteraard wordt alles uitvoerig getest voordat TenneT en aannemer NBOS het strand verlaten. Koens: “Voordat we het beheer van dit deel van het strand weer teruggeven aan de gemeente Velsen komen Rijkswaterstaat en andere bevoegde gezagen kijken of het veilig is. Aansluitend maken we in het najaar op land nog verschillende mofverbindingen, zo ook in het Beeldenpark.”

Blijf op de hoogte
Vindt u het interessant om het project op de voet te volgen? Download dan gratis de TenneT BouwApp in de App Store (iOS) of Google Play (Android). Zo ontvangt u doorlopend actuele informatie over de werkzaamheden voor de aansluiting van de windparken voor de kust.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen